BELL SCISSORS เบลซิสเซอร์

ความคมกริบมหัศจรรยเหนือชั้น

อยากได้ “สัมผัส” แบบนี้กรรไกรที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแปลกปลอมหลุดปะปน ผลิตตามเสียงเรียกร้องของคนทำงาน

กรรไกรคืออุปกรณ์จำเป็นในการตัดถุงวัตถุดิบอาหาร แต่กรรไกรทั่วไป เมื่อตัดแล้วมักทำขอบหลุดลุ่ย ตัดไม่ออก จนเกิดความเสี่ยงว่าจะมีสิ่งแปลกปลอมหลุดเข้าไปปะปน ต้องตรวจเช็คจนวุ่นวาย...

กลับไปที่โฮมเพจ

ความคมของ BELL SCISSORS กรณีตัดพลาสติก

ตัดไม่ได้ = ความเครียด 2 + ขอบหลุดลุ่ย ตัดฉับเดียวขาด = ประสิทธิภาพงาน UP + ไม่เกิดขอบหลุดลุ่ย

กรรไกรธรรมดามักตัดพลาสติกไม่ขาดหรือตัดได้ยาก ต้องตัดย้ำหลายครั้งทำให้ขอบหลุดลุ่ย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิด “สิ่งแปลกปลอมปะปน” ถ้าใช้ “เบลซิสเซอร์” คุณจะสามารถตัดพลาสติกได้อย่างสวยงาม เพียงตัดเบาๆ แค่ 1 ครั้ง

เบลซิสเซอร์เป็นกรรไกรสำหรับอุตสาหกรรมระดับมืออาชีพ แต่ความคมนี้สามารถใช้ประโยชน์ในออฟฟิศ และครัวเรือนได้เช่นกัน ควรลองเป็นอย่างยิ่ง

คมจนอยากโฆษณา ให้คุณลองใช้

กลับไปที่โฮมเพจ

Products

แพ็กเกจผลิตภัณฑ์ เบลซิสเซอร์

แพ็กเกจผลิตภัณฑ์ เบลซิสเซอร

แคตตาล็อกเบลซิสเซอร

เปิดแคตตาล็อก PDF

แคตตาล็อกเบลซิสเซอร

กลับไปที่โฮมเพจ